نشانی دبیرخانه:

تهران – خیابان آزادی – نبش چهارراه خوش -سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور- طبقه اول – مدیریت مسابقات ملی و بین المللی مهارت

کدپستی: ۱۳۴۵۶۵۳۸۶۸

تلفن: ۶۶۵۸۳۶۱۹

فکس: ۶۶۵۸۳۶۲۰